AEG vaatwasser reparatie

AEG vaatwasser reparatie

Snelle AEG vaatwasser reparatie door een van de aangesloten vakbedrijven. De onderdelen van een vaatwasser en hun functies als vervolg op vorig blog:

Enkele afwasmachines kunnen op heetwaterreservoirs worden aangesloten. Omdat de watertemparatuur daarvan te hoog is voor direct gebruik, zal een mengkraan moeten worden toegepast om water van 50 graden a 60 te leveren. Bij deze wijze van werken gebeurt het voorspoelen ook met warm water.

AEG vaatwasser reparatie

De totale programmaduur wordt korter het elektrisch energiegebruik van de afwasmachine is weliswaar verminderd, maar verplaatst naar een hoger energiegebruik van het heetwaterreservoir. De afwasmachine dient d.m.v. een contactstop met randaarde en een 3-aderig snoer op een geaard stopcontact te worden aangesloten. Omdat de aansluitwaarde ongeveer 3,5 kw is, moet de smeltveiligheid 16 A bedragen.

Bij inschakelen van de machine gaat het inlaatventiel open en stroomt het water via de ontharder de machine in. De niveauregelaar bewaakt het waterniveau. Met de virculatiepomp wordt het water uit de tank gezogen en krachtig naar de sproeiarmen gestuurd.

AEG vaatwasser reparatie

De sproeiopeningen in deze armen zijn zo gericht, dat de armen door de waterkracht gaan draaien. Bij bepaalde merken zijn e rook nog vaste sproeiopeningen, bijvoorbeeld boven het bovenrek, om de kans op dodehoeken zoveel mogelijk te vermijden. Met het elektrisch verwarmingselement kan het water, als het programma dat vraagt worden verwarmd.

AEG vaatwasser reparatie

De temperatuur van het vlot wordt met een voeler gemeten en automatisch op de ingestelde waarde gehouden. Met de afvoerpomp wordt het water via de afvoerslang, die in een afvoerpijpje of de gootsteen hangt, weggepompt. De afvoerhoogte moet groter zijn dan 30 cm om te voorkomen dat de machine leegloopt.

De afvoerpijp, die van een stankafsluiter voorzien moet zijn, mag niet luchtdicht op de afvoerslang aansluiten, omdat dan kans op hevelwerking onstaat, waardoor het water ook zonder pompwerking uit de machine kan lopen. Voor wasmiddel en spoelglansmiddel zijn reservoirs in de machine aanwezig, die tijdens het afwerken van het programma automatisch worden geopend. In het zoutreservoir bevindt zich keukenzout voor het regenereren van de ontharder.