AEG vriezer kopen

AEG vriezer kopen

AEG vriezer kopen bij de aangesloten is goedkoper en gemakkelijker dan ergens anders bovendien bieden de witgoedbedrijven betere garanties, gratie aansluiting en gratis bezoring.

Waar?

Overal in Nederland en Belgie ook!

Wat gebeurt er als we zo’n installatie omgekeerd laten werken?

M.a.w. wat gebeurt er als wr de stroomrichting van het koelmiddel gaan omkeren? We zuigen dan koelmiddel uit de condensor zodat daar verdamping plaatsvindt en persen het in de verdamper zo dat daar condensatie van het koelmiddel optreedt.

AEG vriezer kopen

De condensor wordt da koud en verwarmt nu de woonruimte en werkt dus als een verwarmingssysteem. De warmte hiervoor wordt ontrokken aan de buitenlucht.

Door de warmtepomp wordt deze warmte omgezet in nuttige warmte. Indien men de rendement van de warmtepomp groter dan 100% is.

Onder rendement wordt verstaan de verhouding tussen de nuttige energie die een toestel of installatie te laten werken. Rendement wordt aangegeven met de letter n en meestal in procenten uitgedrukt.

AEG vriezer kopen

Dus om de installatie te laten werken moet de compressormotor draaien. De daarvoor benodigde energie betrekken we bijv. uit het lichtnet.

We krijgen als energie terug: een deel van de compressorarbeid dat in de warmte is omgezet plus de warmte die we aan de buitenlucht onttrekken.

AEG vriezer kopen

De energie van die twee samen is groter dan Eelektr. Het rendement van zo’n toestel is dus groter dan 100%

et kookpunt van het koelmiddel difluordichloormethaan (freon of frigan) afhangt de druk boven de vloeistof. is in ten eind.