ASKO wasdroger reparatie

ASKO wasdroger reparatie

Zelfs de kwalitatief Scandinavische wasdroger heeft wel eens storing en hierdoor reparatie nodig. Voor de ASKO wasdroger reparatie kunt u bij een van de deelnemers terecht.ASKO wasdroger reparatie

Het grote verschil tussen de wijze van drogen in een trommeldroger en een droogkast is, dat in het eerstgenoemde toestel het textiel voortdurend in beweging is en in een droog kast de materialen stil hangend gedroogd worden.

Een droogkast is een kast met voorzieningen om er textiel in op te hangen die gedroogd moet worden. Een ventilator en een elektrisch verwarmingselement zorgen voor een warme luchtstroom. Omdat het textiel niet in beweging is, is de warmteoverdracht aan het vocht in het textiel matig, en zal de greep van het textiel na drogen niet prettig zijn.

ASKO wasdroger reparatie

De droogtijden zijn lang, het toestelrendement is laag en het kost veel tijd het textiel op te hangen. Ook bij deze kasten kan droogtijd en droogtemperatuur ingesteld worden.

Voor een korte droogtijd dient men de droogtemperatuur zo hoog mogelijk te kiezen.

Er zijn droogtrommels waarbij tot een bepaald restvochtgehalte gedroogd wordt, bijvoorbeeld kastdroog of strijkdroog.

Het watergebruik van deze machine is hoog, omdat de condensatiemethode met koelwater wordt toegepast. Droogtrommels zijn meestal voorzien van een tijdklok voor het instellen van de droogtijd en een temperatuurinstelknop waarmee de droogtemperatuur kan worden aangepast aan het soort textiel.

ASKO wasdroger reparatie

Men stelt de machine op het gewenste vochtgehalte in en het verwarmingselement wordt bij het bereiken van die waarde uitgeschakeld. Daartoe is in de uitstromende warme lucht een meetvoeler geplaatst die het vochtgehalte van die lucht meet.

Na het drogen draait de trommel meestal nog enige tijd zonder verwarming door. Tijdens deze afkoelperiode blijft het textiel in beweging, waardoor fixatie van kreuken voorkomen wordt.

Ook deze toestellen dienen elektrisch veilig te zijn. Andere beveiligingen voorkomen dat, hoewel de trommel tijdens het drogen erg rustig draait, dat de deur kan worden geopend. De trommelbeweging wordt meestal gestopt als de deur geopend wordt na het beëindigen van het programma.