Bauknecht vriezer kopen

 Bauknecht vriezer kopen

Produkten zijn echter in een kast overzichtelijker  op te brengen dan is een kist. Zowel bij de kistals bij de kast is het nuttig te weten waar het koelmiddel wordt ingespoten en waar het weer wordt afgezogen.

Bauknecht vriezer kopen
Bij sommig merken kisten spuit men onder in en laat het koelmiddel dan spiraalgewijze naar boven lopen. De koudste plaats vinden we dan onderin.

Reeds ingevroren produkten op de bodem worden dan oplage temperatuur gehouden. Doet men het andersom, bovenin inspuiten en onder afzuigen, dan neemt het koelmiddel warmte van de nieuwe produkten snel op, maar daarbij zullen de reeds ingevroren produkten in temperatuur kunnen stijgen.

Bauknecht vriezer kopen

Indien men kist of kast, nadat deze bijvoorbeeld is schoongemaakt, weer inschakelt, dan zullen de koudste delen het eerst met rijp beslaan. Zonder te meten kan men uit deze waarneming reeds conclusies trekken over de koudste plaatsen in kist of kast.
Verschillen tussen kisten en kasten :  Bauknecht vriezer kopen


De diepvrieskist en kast hebben ieder hun eigen voor-en nadelen. Voor Philips-kisten en kasten (modellen 1976) hebben we ze ter illustratie eens bijeengezet.
In deze tabel zijn twee eigenschappen opgenomen die niet in de gegevens van de folders worden genoemd, nl.

  • De invriescapaciteit per 100 1 netto inhoud- Het energieverbruik per 100 1 netto inhoud per 24 h.

Bauknecht vriezer kopen

Deze eigenschappen zijn samen met de invriescapaciteit en het nominale elektriciteitsverbruik in de afb.2-15 en 2-16 voor de verschillende Philips-kisten en kasten grafisch uitgezet tegen de netto inhoud. Daaruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

D invriescapaciteit per 100 1 netto inhoud is bij kisten vrijwel onafhankelijk van de netto inhoud, nl . Ruim 5 kg/24h/100 1.

Indien men op grond van ruimteproblemen geen kist van 400 1 kan plaatsen maar wel twee van 200 1, heft men toch dezelfde invriescapaciteit aangeschaft.