Bauknecht vriezer reparatie

 

Bauknecht vriezer reparatie:


Bauknecht vriezer reparatie:

Op witgoedbedrijven-vinden.nl vindt u altijd de juiste partner  voor alle reparatie van uw witgoed.

Door het opgeloste zout treedt vriespuntsverlaging op. Het bevriezen begint bij een temperatuur beneden 0 C. Door het bevriezen van het water neemt de zoutconcentratie toe, waardoor een verdure vriespuntsdaling optreedt, enz.

Het vriesgedeelte van de curve loopt niet horizontal maar daalt geleidelijk. Afhankelijk van de vriessnelheid gaan er in levensmiddelen ingewikkelde processen optreden, waarop we hier niet verder in gaan.

Een temperatuur van -10 C is niet lag genoeg om al het water te doen bevriezen. Bij -10 C is ere en mengsel van ijs en een waterige oplossing in het bekerglas.
c: Als de temperatuur veder daalt, gaat er meer water bevriezen.

Bauknecht vriezer reparatie:

de zoutoplossing wordt verzagidgd, het zout kristalliseert uit, waarbij de oploswarmte van het zout vrijkomt, zodat de temperatuur weer constant blijft tot als het zout is uitgekristalliseerd. Het zoutijs mengsel koelt verder af tot -30.

Het afkoelen en het bevriezen gaan sneller als het temperatuurverschil tussen het product en de koude omgeving (koelruimte, vriesruimte, diepvriezer) groter is.

Omdat snel vriezen voor de kwaliteit van het product (consistentie en organoleptische kwaliteiten) beter is dan langzaam invriezen, moet een diepvriezer tijdig van te voren op de laagst mogelijke temperatuur worden ingesteld ( ca. 24 uur van te voren).

Bauknecht vriezer reparatie:

b. Voor het bevriezen van water moet veel stollingswarmte worden afgevoerd. Bij het bevriezen van water moet dus 4 maal zo veel warmte worden afgevoerd als bij het koelen van dezelfde hoeveelheid van 20 C naar 0 C.

Voor het bevriezen moet dus minstens op 16 uur worden gerekend, maar in werkelijkheid duurt het veel langer. Het afkoelen gaat in het begin snel omdat het temperatuurverschil met de vriesruimte groot is, nl. 30 kelvin.

Het afkoelen gaat langzamer naarmate het temperatuurverschil kleiner wordt. Gezein haar garati’se keist men bijna altijd voor witgoedreparatie Utrecht.