Bosch vaatwasser reparatie

Bosch vaatwasser reparatie

Bosch vaatwasser reparatie door een erkende monteur in uw regio, kunt u het beste inschakelen via ons. Bezoek onze website om meer te weten te komen wat uw voordelen zullen zijn.

De capaciteit van stationaire machines ligt tussen 400 en 1500 borden per uur. Ze zijn gechikt voor kleine bejaardencentra, kleine horecabedrijven en mogelijk voor afdelingskeukens van ziekenhuizen.

Het zijn vrijwel altijd eentanksmachines. Soms hebben zee en afzonderlijke voorspelzone. Bij machines met een automatische korvendoorvoer transporteert de machine de korven met serviesgoed zelf.

De korven doorlopen in de machine verschillende zones, waarbij het servies verschillende behandelingen ondergaat zoals voorspoelen bij 30 C, wassen bij 60 C en naspoelen bij 90 C.

Bosch vaatwasser reparatie

De naspoeltemperatuur moet zo hoog zijn om een voldoend korte droogteid te realiseren. Het zijn meertanks-machines, waarbij per tank een pomp het spoel- en wasvlot via sproeiers over het vaatwerk spuit.

Dergelijke machines hebben een capaciteit tussen 1500 en 5000 borden per uur. Ze zijn bedoeld voor bedrijfskantines, middelgrote tot grote horecabedrijven, bejaardente huizen en kleinere ziekenhuizen.

Bij brandtransportmachines wordt get serviesgoed direct op de band geplaatst, die van houders is voorzien. Het zijn meertankmachines met verschillende behandelingszones, die achtereenvolgens doorlopen worden bijvoorbeeld:

Bosch vaatwasser reparatie

– 1e voorspoelzone; waterterperatuur 30C,
– 2e voorspoelzone; watertemperatuur 40C,
– 1e waszone; watertemperatuur 44C,
– 2e waszone; watertemperatuur 65C,
– Naspoelzone met water van 90C,
– Droogzone met geforceerde convective van verwarmde lucht.

De wasem, die uit de tunnel ontsnapt, wordt veelal met ventilatoren via wasemafvoerkanalen afgevoerd. Dergelijke machines zijn er in capaciteiten van 2000 tot meer dan 10.000 borden per uur.

Bosch vaatwasser reparatie

De snelheid van de transportband kan aangepast worden aan de vuilheidsgraad van het serviesgoed. Daarmee kan men de capaciteit binnen ruime grenzen instellen. De temperatuur van het water in de tanks wordt themostatisch geregld. Er wordt altijd met vers water in de naspoelzone gespoeld. Dit relatief schone water loopt terug naar de voorgaande wastank, en mengt zich daarin met het vuile water.