Bosch vriezer reparatie

Bosch vriezer reparatie:

Bosch vriezer reparatie wordt door een van de aangesloten bedrijven vakkundig gerrepareerd. Neem snel contact met een van deze vakmannen.

Bij het bevriezen is het temperatuurverschilĀ  nog maar 10 kelvin, zodat de stollingswarmte langzamer wordt afgevoerd dan de warmte bij het koelen van het water.

In de diepvrizer gaat het afkoelen en invriezen veel sneller. In plaats van in total 28 uur is maar ongeveer 5 uur nodig om 1 liter water van 20 C te bevriezen tot 0 C.

Bosch vriezer reparatie:

Een derde conclusie die we uit de grafieken kunnen trekken is, dat de invriesduur voor zout water langer is dan voor zuiver water. 1 liter zuiver water is na 8 uur in de diepvriezer van +20 C naar -20 C afgekoeld.

1 liter zout water is pas na 14 uur op -20 C. Door het toevoegen van zout aan de in te vriezen produkten wordt de invriessnelheid sterk vertraagd.

Indien het niet nodig is zouten aan de produkten toe te voegen, moet men het om deze reden da nook niet doen.

Bij regelmatig gebruikt van een koelkast moet per etmaal gemiddeld gerekend worden op 0,1 kWh aan aft e voeren warmte voor het koelen van produkten.

Bosch vriezer reparatie

Andere af te voeren warmte
Door de wanden van een koelkast of diepvriezer die in werking is kan warmte naar binnen stromen. Hoewel de wanden geisoleerd zijn, zal er toch een warmtestroom zijn die van buiten naar binnen is gericht.

Een warmtestroom is immers altijd gericht van een plaats van hoge temperatuur naar een plaats van lagere temperatuur.

De grootte van de warmtestroom is evenredig met het temperatuurverschil, met de grootte van het oppervlak en met een grootheid, die de k-waarde van de wand wordt genoemd (eenheid: W/m K). Als A het oppervlak van de wand is (in m) en Tbu en Tbi respectievelijk de temperatuur buiten en binnen de kist of kast zijn, dan geldt voor de warmtestroom. De service wordt aangeboden door de wasmachine monteur in uw omgeving.