EDY koelkast reparatie

EDY koelkast reparatie:

EDY koelkast reparatie; Velen gingen u voor. Zie de recensies van de aangesloten bedrijven, sluit een deal en laat de reparatie van de EDY koelkast uitgevoerd worden door de juiste vakman. Bijvoorbeeld door  witgoedreparatie bedrijf Amsterdam.EDY koelkast reparatie

Een koelcapaciteit hangt af van o.a. de grootte van compressor, verdamper en condensor, en van de hoeveelheid koelmiddel.

Het is echter ongebruikelijk deze grootheid bij koelkasten en diepvriezers op deze wijze op te geven. Men gebruikt voor diepvriezers en meer direct bruikbare grootheid, namelijk de invries-capaciteit.

EDY koelkast reparatie

In de genormaliseerde meetmethode volgens NEN 3555 voor diepvriezers, wordt nauwkeurig omschreven wat onder invries-capaciteit moet worden verstaan en hoe deze moet worden gemeten.

Belangrijk daarbij is de wijze van beladen, de temperatuur van de omgeving en van de diepvriesruimte.

Voor het meten van de invries-capaciteit wordt de diepvriezer met proefpakketten van een speciael samenstelling gevuld, waarvan de soortelijke warmte ongeveer die van vlees is.

EDY koelkast reparatie

Per 100 1 bruto inhoud wordt 25 kg proefpakketten als lading gebruikt. Gemeten wordt hoe lang het duurt voor de temperatuur in de kern van pakketten -18 C is.

Bij een andere bepalingsmethode wordt gemeten hoeveel kg aan proefpakketten in 24 uur van 20 C (omgevingstemperatuur) naar -18 C kunnen worden afgekoeld.

EDY koelkast reparatie

Bij koelkasten wordt de grootheid vrieseffect gebruikt in plaats van de koelmachinecapaciteit.

Een grotere capaciteit van de koelmachine levert een lagere maximumtemperatuur in de vriesruimte van de koelkast.

Vocht in koelkast of diepvriezer:
Op de verdamper zet zich rijp af. Ook op de buitenkant van de producten in een diepvriezer. Hoe komt dat? Een lege koelkast of diepvriezer is in werkelijkheid niet leeg. In de kastruimte (kistruimte) bevindt zich lucht met een vochtgehalte gelijk aan dat van de omgevingslucht.