EDY vriezer reparatie

EDY vriezer reparatie

BIj één- en tweesterrenkoelkasten worth slechts één compressor en meestal maar één verdamper toegepast, ni. voor de vriesruimte volgens koelkast reparatie Amsterdam.

De temperatuurvoeler kan vlak bij de verdamper,maarookin de koelruisnte zijn gemonteerd. De koelcapaciteit is onvoldoende om een temperatuur van <- 18 °C in de vriesruimte te bereiken.

Cm dit bij een driesterrenkoellcast met één compressor toch te realiseren, zijn verschillende oplossingen bedacht, waarvan we er enkele zullen bespreken.
In de koelruimte wordt een tweede verdam per geplaatst en wel in serie met de vriesruimteverdamper.

EDY vriezer reparatie

De thermostaatvoeler wordt bi] de koelruimteverdamper gemonteerd, reageert dus op veranderingen in de temperatuur van de koelruimte en schakelt op grond daarvan de compressor in of uit (zie aft. 2-9). Omdat de koelruimteverdamper in serie staat met de vriesruimteverdamper, zal de temperatuur in de vriesruimte dus ook afhangen van de ternperatuur in de koelrujmte.

EDY vriezer reparatie
Vriesruirnte en koelruimte zijn vaak door een geisoleerd tussenschot van elkaar gescheiden. Ms de omgevingstemperatuur < 10 °C is, kan de temperatuur in de vriesruimte boven —18°C stijgen, omdat de compressor maar af en toe hoeft te draaien om de koelruimte juist boven 0 °C te houden. Meting van de vriesruimtetemperatuur als functie van de omgevingstemperatuur kan dit effect aan het licht brengen.

We nemen een koelkast waarvan de netto afmetingen (binnenzijde koelkast) zijn: a = 90 cm en c d = 60 cm voor de koelruimte en b 30 cm en c = d = 60 cm voor de vriesruimte.

Vriesruimte en koelruimte zijn door een geisoleerd schot van elkaar gescheiden waarvan de k-waarde gelijk is aan die van de wanden en de deur. Er is een vriesruimte- en een koelruimteverdamper.

EDY vriezer reparatie

De temperatuur in de vriesruimte is —20°C en de temperatuur in de koelruimte is 0°C. We berekenen de Jekwarmte die de koelruimte en de vriesruirnte binnen komt bij

  1. een omgevingstemperatuur van +10 °C en
  2. bij een omgevingstemperatuur van +20 °C.

k-waaide van een 4 cm dikke koelkastwand met schuimisolatie nemen:

k = 0,875 dan is het warmtestroomverschil: 60X 0,875 X 0 36wattl9watt. ,fm -K

EDY vriezer reparatie

Als de temperatuurvoeler op de verdamper in 1e koelruimte gemonteerd is en de compressor inschakelt, bestaat de kans dat de koelruimte na even draaien van de compressoraloptemperatuur is, terwiji de vriesruinne nog niet a! zijn warmte kwijt is. Dc vriesruimtetemperatuur kan daardoor boven —18°C stijgen zoals bij EDY vriezer reparatie.

Het is nuttig nog even te berekenen hoe groot de totale warmtestroom is die vriesruimte en koelruirnte binnen komt. In ons voorbeeld is dat voor de vriesruinite ongeveer 34,5 W en voor de koelruimte 15,75 W. Totaal is dit ongeveer 50 W, zodat in 24 uur ongeveer 1,2 kWh als lekwarmte de kast binnenkomt.