EDY wasmachine reparatie

EDY wasmachine reparatieEDY wasmachine reparatie

Bij trommelwasmachines bevindt het wasvlot zich in een stilstaande kuip, de sophouder, en het wasgoed in een geperforeerde trommel, die in deze kuip kan draaien om een horizontale as.

De trommel heeft aan de binnenzijde drie of vier keerribben, die het wasgoed bij draaiende trommel uit het vlot tillen. Het valt er bij verder draaiende trommel in terug.

De mechanische waswerking is groter als de trommel diameter groter is. Om te voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait, word teen aantal omwentelingen linksom afgewisseld met een aantal omwentelingen rechtsom.

EDY wasmachine reparatie

Voor het wassen van kwetsbare textiel kan het draairitme verlaagd worden d.w.z. kortere tijden draaien, afgewisseld met langere stilstand per kg wasgoed word bij deze machines minder water gebruikt dan bij de kuipmachines.

Een vlotverhouding van 1:5 is heel gebruikelijk. Het terugvallen van textiel in het wasvlot gaan met schuimvorming van het vlot gepaard. Wasmiddelen met afgeremd schuim moeten bij dit soort machines worden toegepast omdat teveel schuim de mechanische waswerking vermindert.

EDY wasmachine reparatie

EDY wasmachine reparatie kan zeer snel en eenvoudig worden uitgevoerd, wanneer u één van onze aangesloten witgoed monteurs belt.

Trommelwasmachines hebben de agitator- en pulsatormachines grotendeels verdrongen. De sterke groei heeft diverse oorzaken: het wasproces kan bij dit type machine vanaf weken tot en met centrifugeren in een machine worden uitgevoerd. Verder is het wasproces bij dit type machine eenvoudig te automatiseren.

Er is dus weinig ingrijpen nodig tijdens het proces en menselijke arbeid is vervangen door machinale arbeid. We zullen ons bij de bespreking van de wasmachines beperken tot de trommelwasmachines.

EDY wasmachine reparatie

Naast kuip- en trommelmachines zijn nog andere wasmachinetypen ontwikkeld. Deze hebben echter geen uitgebreide toepassing gevonden. Bij het onttrekken van water worden de volgende methoden toegepast.

Bij wringers met de hand aangedreven of machinaal, word het natte wasgoed tussen twee draaiende walsen doorgevoerd, die druk op het wasgoed uitoefenen, waardoor het water eruit geperst word.

Met deze methode kan een restvochtgehalte van ca. 100% worden bereikt. Dit resultaat kan ook met de wasgoedpers bereikt worden, waarin het natte wasgoed mechanisch of hydraulisch samengeperst wordt.

 

Bij centrifuges word van de centrifugaal kracht gebruikt gemaakt. Het natte wasgoed wordt in een geperformeerde trommel, die met een hoog toerental draait, gecentrifugeerd. Afhankelijk van trommeldiameter, toerental, en soort textiel kunnen restvochtgehaltes van 100% tot 40% worden bereikt.