Electronics vriezer reparatie

Electronics vriezer reparatie

Bij een omgevingstemperatuur van +20 °C komt er altijd nog meer warmte de vriesruimte dan de koelruimte binnen stromen, na  ongeveer 44 W voor de vriesruimte en ongeveer 38 W voor de koelruimte citeert koelkast reparatie.

Het verschil is nu zo klein geworden, dat de grotere verdamper in de vriesruirnte dit verschil wel zal kunnen wegwerken. Bij welke on2evingstemperatuur de vriesruimte geen —18 °C zal blijven zal experimenteel door metingen moeten worden bepaald. Afbeelding 2-10 geeft daarvan een voorbeeld. Ret rekenvoorbeeld is een geidealiseerd geval.

Electronics vriezer reparatie

De k-waarde van de deur is meestal groter dan van zij- en achterwanden en de warme condensor aan de achterzijde van de kast kan voor wat extra lekwarmte zorgen.

De vriesruimte in het voorbeeld is bovendien relatief groot. De vriesruimte wordt meestal beter geIsoleerd dan de koelruimte. Ret waarom is uit het rekenvoorbeeld duidelijk geworden.

Electronics vriezer reparatie

Een grotere warmtestroom naar binnen hoeft bovendien nog niet te betekenen dat de temperatuur ook sneller oploopt. Dat hangt ook af van de hoeveetheid produkt4ie in koel- of vriesruimte ligt en ook de soortelijke warmie van die produkten speelt mee.

In totaal komt er, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C, ruim 1,9 kWh warmte per etmaal door de wanden naar binnen. Uit de berekening blijkt dat het vooral de lekwarmte naar de vriesruimte is die bijdraagt aan deze 1 ,9 kWh. Men moet zich dan ook afvragen of men wel zo dringend een driesterrenkoelkast nodig heeft. Misschien is een éénsterrenkast we! voldoende, men bespaart dan heel wat energie!

Electronics vriezer reparatie

De verdampers kunnen in plaats van in serie ook parallel in het koelcircuit worden opgenomen. De thermostaatvoeler op de vriesruimteverdamper schakelt de compressor in en uit. Op de koelruimteverdamper wordt ook een therrnostaatvoeler gemonteerd. Ms de koelruimtetemperatuur onder 0°C dreigt te dalen, wordt door deze voeler een kraan dicht gedraaid, die in de leiding naar de koelruimteverdamper is gemonteerd.

Gaat de kraan dicht, dan wordt de hoeveelbeid koelvloeistof die door de koelruimteverdamper stroomt, geringer, en daarmee de koelcapaciteit, waardoor de temperatuur minder snel daalt.

Electronics vriezer reparatie

Bij andere oplossing die wordt toegepast is de volgende: door de koelruimtethermostaat wordt een verwarmingselementje ingeschakeld als de temperatuur te ver gaat dalen. Ret koelniiddel wordt door dit elementje verdampt voor het in de verdamper komt. Ook daardoor neemt de koelcapaciteit af.

Wil men de temperatuur in vriesruimte en koelruimte geheel onafhankelijk van elkaar maken, dan moeten beide ruimten van een geheel zelfstandig koelsysteem worden voorzien. In feite heeft men dan een combinatie van een koelkast met een diepvrieskast verkregen.