Etna vaatwasser reparatie

Etna vaatwasser reparatie

Etna is een goede betaalbare merk met veel voor/nadelen. Bij een reparatie aan een Etna vaatwasser, kunt u altijd terecht bij een van de ingeschreven bedrijven. Ze zullen gelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken tbv het repareren van uw Etna vaatwasser .

Schuimremmers zijn in een vaatwasmachine nog veel belangrijker dan bij de textielwas. Bi) de sproeiopeningen komt het wasvlot met krachtige stralen naar buiten; op die plaatsen zal de kans op schuiinvorming groot zijn.

Etna vaatwasser reparatie

De mechanische waswerking wordt dan door het schuim gesmoord en het wasresultaat zal slecht zijn. In vaatwasmiddelen zijn polyfosfaten aanwezig.

Ze kunnen hardheidscomponenten van het water binden en hebben een groot vuildragend verniogen, waardoor opnieuw neerslaan van het vuil op het opperviak van het vaatwerk (redepositie) voorkomen wordt.

Etna vaatwasser reparatie

Stabilisatoren in het reinigingsmiddel zorgen er voor, dat bij bewaren van bet produkt geen ontleding of chloorafsplitsing optreedt en de samenstelling dus stabiel blijft.

Van poedervormige produkten is de stabiliteit groter dan van renigingsmiddelen die in water opgelost zijn. De automatische dosering van vloeibare rethigers, vooral van belang bij grote vaatwasmachines is echter eenvoudiger dan van poedervormige produkten en geeft minder storingen.

Etna vaatwasser reparatie

Ms vuistregel kan worden aangehouden dat 2 gram poedervormig reinigingsmiddel per liter water in de tank voldoende is als het water zacht is ( 5 ° dH). Ben grotere dosering is nodig als het water hard is, de vaat erg vuil is of als het vuil hardnekkig is.

Etna vaatwasser reparatie

Bij groothuishoudelijk vaatwassen moet de dosering experimenteel worden bepaald. Wanneer de vaat gemiddeld, en iedere dag, van eenzelfde vuilheidsgraad is kan door doseren met van te voren afgewogen hoeveellieden wasmiddel worden bepaald, bij welke dosering het wasresultaat acceptabel is.

Deze norm is subjectief en hangt af van de eisen die men aan de reinheidsgraad stelt (95% of 99% van het vaatwerk schoon, bijv.). Een reparatuur kan u helepen verder met vele adviezen indien een Etna vaatwasser reparatie nodig is.