Etna wasmachine reparatie

Etna wasmachine reparatie

Etna wasmachine reparatie als het echt vakkundig en goed uitgevoerd moet worden. Bel dus gerust één van de witgoedbedrijven voor een onderzoek.Etna wasmachine reparatie

Apparaten voor de wasbehandeling kunnen volgens een derde criterium worden ingedeeld, namelijk naar de wijze waarop het behandelingsproces dat door de machine word uitgevoerd, gestuurd en geregeld wordt.

Door het sturingsmechanisme word het behandelingsproces langs een vastgestelde weg van het begin naar het eindpunt geleid. Neem aan dat een wasmachine de volgende handelingen moet verrichten:

 • water toe voeren
 • voorwassen zonder verwarmen
 • water wegpompen
 • water toevoeren
 • wassen met verwarming
 • water wegpompen
 • water toevoeren
 • centrifugeren
 • water wegpompen

  Etna wasmachine reparatie

  In geheel van deze handelingen wordt het wasprogramma genoemd. Het besturingsmechanisme in de machine zorgt er nu voor, dat de handelingen in deze volgorde worden verricht, dat op de juiste tijdstippen wasmiddel wordt toegevoegd, dat op de juiste momenten de watertoevoer opengaat en weer sluit, de afvoerpomp werkt, de verwarming wordt ingeschakeld en uitgeschakeld, de motor een instructiete krijgt om te centrifugeren enz.

  Etna wasmachine reparatie

  De regelingen zorgen er voor, dat de grenzen waarbinnen het proces moet verlopen niet worden overschreden. In het voorbeeld zijn deze grenzen: de watertemperatuur niet hoger dan 60 C; het waterniveau niet boven de waarde die bij het ingestelde programma behoort. Het besturen en het regelen kan geheel met de hand gebeuren.

  Etna wasmachine reparatie

  Dat betekent, dat de machine voor iedere wasbehandeling waarvoor hij geschikt is, met de hand ingesteld wordt, door de mens gecontroleerd en geregeld wordt en ook weer met de hand wordt uitgeschakeld.Noch in de besturing, noch in de regeling verloopt iets automatisch.
  Dergelijke apparaten vragen veel toezicht en versnipperen de werktijd. Dat is een van de redenen waarom ze voor ingewikkelde wasprocessen nauwelijks meer toegepast worden.

  Etna wasmachine reparatie

  De pulsator- en agitatormachines die nog op de markt zijn worden eveneens met de hand gestuurd maar veelal automatisch geregeld.

  Op de miniwassers bijvoorbeeld is meestal een tijdschakelaar aanwezig, waarmee de wastijd tussen 1 en 5 minuten kan worden ingesteld, en een thermostaat, die zorgt dat de watertemperatuur niet boven de ingestelde waarde stijgt. Ook verschillende merken trommeldrogers behoren tot deze categorie halfautomaten.