Koelkast reparatie en onderhoud

Koelkast reparatie en onderhoud

 

Bij de inleiding van de apparatuur voor de voedselbereiding zijn de apparaten voor het bewaren en conserveren van voedingsmiddelen genoemd.
Een methode om de houdbaarheid van voedingsmiddelen te verlengen is de temperatuur van die voedingsmiddelen te verlagen. Bederf van die producten, of dit nu door bacteriële  dan wel enzymatische omzettingen wordt veroorzaakt, verloopt bij lagere temperaturen langzamer.
Gekoeld bewaren gebeurt bij temperaturen tussen +0 C, en 6 C, bijvoorbeeld in de koelruimte van koelkasten.

Koelkast reparatie en onderhoud

Wordt die temperatuur van die producten beneden 0 graden Celsius gebracht dan bevriezen ze; verlaging van de temperatuur tot beneden – 18 graden Celsius, is meestal voldoende om de houdbaarheid veel langer te maken dan in gekoelde toestand mogelijk zou zijn. Invriezen is een conserveringmethode.
Er komt bij deze conserveringmethode echter wat meer kijken dan alleen maar invriezen.

Koelkast reparatie en onderhoud

  • Groenten moeten van tevoren worden geblancheerd.
  • Aan vruchten wordt soms kristalsuiker toegevoegd.
  • De producten moeten van tevoren lucht- en dampdicht worden verpakt, met zo min mogelijk ruimten en holten binnen de verpakking.
  • De invriessnelheid moet aan bepaalde minimum eisen voldoen.

    Koelkast reparatie en onderhoud

Voor het invriezen en bewaren in bevroren toestand worden diepvriezers en bewaarkisten of –kasten gebruikt. Tussen koelkasten en diepvriezers bestaat technisch geen principieel verschil.

Koelkast reparatie en onderhoud

Koelkasten zijn veelal van een vriesruimte voorzien waarin op beperkte schaal producten kunnen worden ingevroren en gedurende wat langere tijd worden bewaard. Koelkasten en diepvriezers worden zowel in de gezinshuishouding als in de groothuishouding gebruikt. Voor reparatie aan een  koelkast of wasmachine  reparatie Amsterdam kunt u terecht bij De Master.