LG vaatwasser reparatie

LG vaatwasser reparatie

Niet afleen het gehalte aan Ca- en Mg-zouten, ook het gehalte aan chioriden is van be- lang voor de waterkwaliteit. Indien per liter water meer dan 250 mg chioriden aanwezig is (dit komt overeen met ongeveer 400mg NaC1 in 1 liter water) dan is de kans groot dat in roestvrijstaal gaatjes en puijes ontstaan door plaatselijke aantasting.

LG vaatwasser reparatie

Indien het chioridegehalte kleiner is dan 150 mg per liter dan treedt dit effect niet op. Alleen al om deze reden is voorspoelen in een vaatwasmachine verstandig. Het keukenzout uit de voedseiresten wordt dan met het voorspoelwater afgevoerd.

LG vaatwasser reparatie

Ms constructiematerialen voor de vaatwasmachine zijn zink, aluminium en koper ongeschikt. Ze worden door de sterk alkalische reinigingsprodukten mel aangetast.

Hoewel emaille op zich goed bestendig is, komen geëmailleerde tanks en onderdelen bij vaatwasmachines nauwelijks voor. De kans op mechanische beschadiging van het emaifleoppervlak, gevolgd door corrosie van het onderliggende metaal, vormt daarvoor een vol. doende verklaring.

Kunststofonderdelen daarentegen, nUts temperatuurbestendig, zijn goed corrosiebestendig. Roestvast staal is nog de beste keus. Meer informatie zult u bij witgoed reparatie Almere kunnen vinden. Goede beoordeling door de vele reactie op zijn google page.

LG vaatwasser reparatie

Het voorgaande betekent niet dat aluminium pannen niet in een vaatwasmachine zouden mogen worden gereinigd. Het oxydelaagje, dat zich op natuurlijke wijze op het metaaloppervlak vormt, geeft enige bescherming tegen te snelle aantasting. Bij geëloxeerde aluminium produkten zal de aantasting nog minder zijn.

LG vaatwasser reparatie

Glazuur op aardewerk en porselein is zeer bestendig. Decoratie van serviesgoed moet onder het glazuur zijn aangebracht. Zo niet, dan verdwijnt de decoratie op den duur door het wassen in de machine.

Het opperviak van gereinigd serviesgoed, bijvoorbeeld borden, kan wel eens ruw aanvoelen. Dat betekent vrijwel altijd, dat een te lage wasmiddeldoseringis toegepast. Het kunnen resten kalkafzetting zijn of zetmeelresten.