Vriezer kopen

Vriezer kopen :


Vriezer kopen: Inleiding:


Volgens NEN 3555 wordt er onderscheid gemaakt tussen bewaarkisten of kasten en diepvriezers. Onder een bewaarkist of kast word teen geisoleerde kist of kast voorzien van deksel of deur verstaan, die gekoeld wordt door een energievebruikend system en die een of meer ruimten bevat waarin de temperatuur zodanig is, dat als de temperatuur van levensmiddelen die er in worden geplaatst-18 C of lager is, deze temperatuur niet boven -18 C zal stijgen (0nder omstandigheden die elders in de meetmethode worden gedefinieerd).

Vriezer kopen : Definitie:

Onder een diepvriezer wordt verstaan een geisoleerde kist of kast, gekoeld door een energieverbruikend system, een of meer ruimten bevattend voor het invriezen van een door de fabricant aangegeven hoeveelheid levensmiddelen, onder omstandigheden elders in de meethmethode gedifinieerd, en tevens geschikt als bewaartkist of kast. M.a.w. in een diepvriezer kan men invriezen en bewaren, in een bewaarkist of kast alleen maar bewaren.

 

Vriezer kopen : Functie:

In een diepvriezer maakt men de produkten geschikt om ze gedurende langere tijd te kunnen bewaren. Het bewaren moet men wel onder zeer special condities doen, nl. Bij temperature < -18 C. Conserveren door invriezen is dus alleen effectief als het daarop aansluitende beware nook onder de genoemde condities gebeurt.
Deze bewaarcondities zijn bij conserven die volgens andere conserveringsmethoden zijn verkregen, zoalswecken, sterliseren en vriesdrogen niet vereist. Gepasteuriseerde produkten staan wat hun bewaarcondities betreft tussen diepvriesconserven en de andere genoemde conserven in.

Vriezer kopen   : Verschil:

Alvorens in te gaan op voor-en nadelen van kisten en kasten is het goed om eerst wat constructieve details en verschillen te bespreken. De voor-en nadelen van kisten en kasten zijn dan beter te begrijpen. Het koelaggregaat wijkt in wezen niet af van dat bij koelkasten, maar het is duidelijk dat de invriescapaciteit groter moet zijn. Bij kisten wordt de condenser veelal met een ventilator gekoeld.

Bij een vriezer kopen komt heel  veel kijken. Hier treft u de benodigde informatie om een goede keuze te kunnen maken bij het kopen van een vriezer.