Vriezer reparatie en onderhoud

Vriezer reparatie en onderhoud

Het werkingsprincipe van compressorkoelmachines

Water kookt bij 100 C bij een druk van ongeveer 1 bar. Bij die temperatuur en druk worden er in de gehelde vloeistof waterdampbellen gevormd die tot het vloeistofoppervlak opstijgen; het water verdampt.

De aan het water toegevoerde warmte wordt voor een groot deel voor deze verdamping gebruikt. Dit is de verdampingswarmte.

Vriezer reparatie en onderhoud

Er zijn vloeistoffen waarvan het kookpunt lager is dan 100 C: ether kookt bij 34 C en difluordichloormethaan, een koelmidden dat in het koelsysteem van -30 C bij een druk van ongeveer 1 bar.

Zoals betekend, is het kookpunt van vloeistof afhankelijk van de druk boven de vloeistof. Door de druk te verhogen wordt het kookpunt hoger.

Vriezer reparatie en onderhoud

Toepassingen hiervan vinden we bij de hogedrukpan en de stroomautomaat, waarin gekookt wordt bij temperaturen die hoger dan 100 C zjn. In de voedingsmiddelentechnologie wordt bij stroop- en suikerbereiding gebruikt gemaakt van de verlaging van het kookpunt door de druk boven de vloeistof te verlagen.

Vriezer reparatie en onderhoud

In de koelmachine wordt het koelmiddel rondgepompt, waarbij men het op de ene plaats door drukverlaging laat koken waarbij het in damp overgaat en op de andere plaats door drukverhoging de damp weer laat condenseren.

De verdampingswarmte die voor het koken van de vloeistof nodig is wordt an de vloeistof zelf en aan de omgeving onttrokken. De condensatiewarmte die bij de condensatie vrijkomt wordt aan de omgeving afgegeven.

Vriezer reparatie en onderhoud

Hoe het kookpunt van het koelmiddel difluordichloormethaan (freon of frigan) afhangt de druk boven de vloeistof.

We gaan, met deze kennis gewapend, een koelmachine bouwen. In een afgesloten cilinder, met daarin het koelmiddel difluorduchloormethaan, zowel in de vloeibare als in de dampfase, is de druk bij ee omgevingstemperatuur van +20 C.

We draaien nu het kraantje aan de cilinder open. Door het drukverschil tussen binnen en buiten zal de damp snel ontwijken. Witgoed reparatie Almere kan u hierbij helpen.