AEG koelkast reparatie

AEG koelkast reparatie

Als we nu het koelmiddel van de bovenste naar de onderste cylinder kunnen laten terugvloeien, hebben we een AEG koelkast reparatiegesloten kringloop  gekregen, waarbij geen koelmiddel verloren gaat en het koelproces zo lang doorgaat als er wordt gepompt.

We doen dit met een retourleiding waarin een capillaire leiding is opgenomen, die een grote weerstand vormd voor de koelvloeistof en zorgt dat het drukverschil bovem – beneden blijft bestaan.

AEG koelkast reparatie

Met de onderste cilinder, die we verdampen noemen, onttrekken we warmte aan de omgeving. Als we het oppervlak van de verdamper vergroten gaat dit opnemen van warmte veel sneller.

In de praktijk worden deze uitgevoerd als metalen holle buisleidingen die tegen metalen vlakken zijn bevestigd. In diepvrieskasten bijvoorbeeld zijn deze vlakken tevens de schappen waar de producten, die ingevroren moeten worden, op kunnen liggen.

AEG koelkast reparatie

Ze worden ook wel als plaatverdampers uitgevoerd die buisvormige holte bevatten waar het koelmiddel door stroomt. De vriesruimte van koelkasten bestaat vaak uit U-vormige plaatverdampers.

Hoe groter het oppervlak van de verdamper is, des te sneller gaat de afkoeling van de omgeving en dus van de producten.

AEG koelkast reparatie

De verdampers worden in een kast of kist gemonteerd waarvan de wanden goed warmte-isolerend zijn, om te voorkomen dat veel warmte van buiten de kast of kist in de te koelen ruimte doordringt.

De zuigperspomp wordt buiten de kast gemonteerd om te voorkomen dat de warmte die door de pomp geproduceerd wordt in de kast terecht komt.

AEG koelkast reparatie

Deze pomp, die compressor heet, wordt door een elektromotor aangedreven die uit het lichtnet word gevoed. Verdamper en compressor zijn door een zuigleiding verbonden.

De cylinder waarin het koelmiddel condenseert noemen we condensor. Als we het oppervlak van de condensor vergroten kan de warmte veel sneller worden afgevoerd.

In de praktijk wordt de condensor dan ook als een lange buisleiding uitgevoerd die van koelribben is. Firma wasmachine reparatie en koelkast reparatie kan u hierbij helpen.