AEG vriezer reparatie

AEG vriezer reparatie

Voorzien om het warmte-afgiftevermogen te vergroten. Het zal duidelijk zijn dat de condensor eveneens buiten de te AEG vriezer  reparatiekoelen ruimte wordt aangebracht.

Bij huishoudkoelkasten en diepvriezers moet de warmte door natuurlijke stroming van lucht langs de condensor worden afgevoerd.
Daartoe wordt de luchtstroom met een ventilator versterkt. Van de condensor loopt een drukleiding via het cappilair terug naar de verdamper.

AEG vriezer reparatie

In deze leiding is nog een droogpatroon opgenomen waarmee het beetje vocht dat mogelijk in het koelmiddel aanwezig is wordt vastgehouden. Dit vocht zou zich anders als ijs in het cappilair kunnen vastzetten en daarmee de koelcapaciteit sterk verminderen.

Samenvattend kunnen we zeggen: bij een werkende koelmachine wordt door de damper warmte uit de omgeving opgenomen, het koelmiddel neemt deze warmte op en geeft ze bij condensor weer aan de omgeving af.

AEG vriezer reparatie

Door de koelmachine wordt dus eigenlijk warmte verplaatst. De koelmachine is dan ook een warmtepomp.

 

Welke praktische conclusie kunnen we uit het werkingsprincipe trekken?

  1. de condensor moet voor langsstromende lucht vrij toegankelijk zijn om een goede koeling te verkrijgen.
  2. de omgevingstemperatuur moet laag worden gehouden.
    Dan is het temperatuurverschil van de condensor met de omgeving groot en de warmteafvoer eveneens.

AEG vriezer reparatie

  1. de koelribben moeten zo nu en dan van stof ontdaan worden om het koeloppervlak niet kleiner te laten worden, waardoor de warmteafgifte langzamer verloopt.
  2. openen van de deur laat warme lucht toe, die door het koelaggregaat weer gekoeld moet worden.
  3. de druk in de condensorleidingen is hoog en moet ervoor zorgen dat de leidingen niet worden beschadigd ! Bij het verwijderen van ijs van de verdamper moet men dus geen scherpe metalen voorwerpen gebruiken.