Exquisit wasmachine reparatie

Exquisit wasmachine reparatie

Exquisit wasmachine reparatie wordt ook door één van de bij ons aangesloten witgoedbedrijven gedaan.
Altijd een eerlijk advies.Exquisit wasmachine reparatie

Van te voren worden de droogtijd en droogtemperatuur ingesteld. Na het inschakelen werkt het apparaat gedurende de ingestelde tijd en wordt de droogtemperatuur automatisch op de gewenste waarde gehouden.

Bij een derde categorie wasbehandelingsapparaten verlopen zowel sturing als regeling automatisch. Bij deze automaten kiest men van tevoren een programma voor een wasproces, men voegt wasmiddel toe en schakelt de machine in.

Exquisit wasmachine reparatie

Het gekozen programma wordt geheel automatisch afgewerkt. Vrijwel alle trommelwasmachines zijn wasautomaten. Op de besturingsmechanismen en regelorganen zal nader worden ingegaan bij de bespreking van de apparaten.

De term volautomaat word ook gehanteerd. In deze machine kan, aansluitend op het spoelen, ook nog gecentrifugeerd worden. Een verdere ontwikkeling van de wasbehandelingsprogramma’s in de richting van aansluitend drogen in dezelfde wasmachine heeft zich niet doorgezet. Om diverse redenen is het voorbeeld niet door anderen gevolgd.

Exquisit wasmachine reparatie

De trommelwasmachine:

Modellen van trommelwasmachines:

Bij trommelwasmachines wordt onderscheid gemaakt in: bovenladers en voorladers. De bovenlader wordt via het geopende bovendeksel in de ombouw met wasgoed gevuld. De trommel is daartoe van een deksel met een speciaal sluitmechanisme voorzien.

Exquisit wasmachine reparatie

De geperforeerde trommel is tweezijdig gelagerd en wordt door de sophouder aan onder en zijkanten omgeven. Er zijn merken waarbij de trommel uit de sophouder kan worden getild.

Textiel die tussen trommel en sophouder is terechtgekomen, kan dan eenvoudig verwijderd worden. Nadeel van deze typen is dat het centrifugetoerental van de trommel beperkt is.

Dee voorlader wordt via de voorzijde met wasgoed gevuld. De glazen patrijspoort sluit met een rubber afdichting op de sophouder en de ombouw, zodat het stop niet uit de machine kan lekken.

Exquisit wasmachine reparatie

De draaiende trommel sluit nauw op de patrijspoortrand aan. Om te voorkomen dat wasgoed tussen trommelrand en poort bekneld raakt, is de glazen voorzijde niet vlak maar naar binnen gebogen. De trommel is eenzijdig gelagerd.

Bij beide trommelwasmachinetypen zijn sophouder met trommel verend opgehangen aan het frame van de machine. Deze vering dempt de bewegingen bij starten en stoppen en voorkomt dat de machine gaat wandelen.

Het frame is aan de onderzijde meestal van voetjes voorzien, die instelbaar zijn. De invloed van oneffenheden in de vloer kan op die wijze worden ingeschakeld.