Hotpoint vaatwasser reparatie

Hotpoint vaatwasser reparatie

Door de hoge temperatuur die de vaat gekregen beeft kan de duane film mel opdrogen na het naspoelen, en er blijven geen droogvlekken of droogstrepen achter.

Omdat bij de vaatwasmachine in de groothuishouding het drogen snel moet gebeuren, wordt daar doorgaans met naspoelwater van 80 a 90 °C gewerkt. Het drogen wordt nog versneld door het toevoeren van wanne droge lucht.

Hotpoint vaatwasser reparatie

Bij gezinsafwasmachines wordt na het reinigen met koud water gespoeld, gevolgd door het naspoelen waarbij met lagere temperaturen gewerkt wordt (maximaal 70 °C). Dit is een compromis tussen droogtijd, droogresultaat en energieverbruik.

Het spoelglansmiddel dat een waterige oplossing is van een grensvlakactieve stof, wordt automatisch gedoseerd. Omdat het spoelglansmiddel geen fosfaten bevat kan hard water in deze fase van het proces problemen opleveren in de vorm van verstopte sproeiopeningen, droogvlekken, of zeer duane kallcaanslag die gelijkmatig is verdeeld.

Hotpoint vaatwasser reparatie

Waterontharding of zelfs demineraliseren van bet spoelwater bij afwasmachines voor de groothuishouding kan dan noodzakelijk zijn.

Water dat in holten aan de onderzijde van kopjes, glazen, schotels e.d. achterblijft, zal niet volledig verdarnpen. Daarom moet het serviesgoed schuin worden geplaatst, zodat ook dit water kan weglopen.

Hotpoint vaatwasser reparatie

De tijdsduur van het hele proces bedraagt in een gezinsvaatwasmachine édn tot anderhalf uur. Bij machinale vaatreiniging in de groothuishouding moet de duur korter zijn

om een grote capaciteit te verkrijgen. Soms bedraagt de tijdsduur maar enkele minuten. Een beperkende factor bij grote machines is soms gelegen in de tijd die nodig is om de machine te vullen en weer leeg te halen.

Hotpoint vaatwasser reparatie

Omdat de mechanische waswerking aan grenzen is gebonden, en hoge watertemperaturen die nodig zijn voor de thermische waswerking veel energie kosten, moet in grote vaatwasmachines de chemische waswerking een belangrijke bijdrage leveren aan de reiniging.
Vaatwasser reparatie in het algemeen kan rendabel zijn indien het goed uitgevoerd wordt door een erkende witgoed monteur, zoals bijvoorbeeld witgoed monteur Amstelveen.